Trénink pro kluby

Trenéři neligových týmů často bývají dobrovolníky a tréninkům věnují svůj vlastní volný čas, který jim bohužel dovolí uspořádat pouze omezený počet tréninků, a tak těmto klubům přinášíme možnost absolvování tréninků pod vedením profesionálních, licencovaných trenérů přímo ve vlastních domácích podmínkách.


Jak funguje Trénink navíc pro kluby?

Licencovaní trenéři spolu se všemi nutnými pomůckami dorazí v domluvený den a čas přímo na hřiště klubu, který si trénink navíc objednal a uspořádají trénink pro domluvený počet hráčů. 

Jelikož chceme mít hráče pod kontrolou a odvádět kvalitní práci, na jednoho trenéra může pro tréninkovou jednotku připadnout maximálně 12 hráčů. Podle Vaší objednávky tedy přijede příslušný počet trenérů tak, abychom dodrželi maximální přípustný počet hráčů na jednoho trenéra a mohli tak uspořádat kvalitní tréninkovou jednotku.

Trénink dokážeme přizpůsobit kterékoliv věkové kategorii.


Ceník

Cena za tréninkovou jednotku................................................... 80 Kč / hráč

Přihlášení na Trénink pro kluby

Přihlásit Váš klub na trénink je možné následujícími způsoby:

Telefonicky: +420 732 867 694
E-mailem: info@fakk.cz